Adviezen
Waardestellingen
Ontwerpen
Kloostertuinen
Redactiewerk
Zochers
Publicaties
Contact

Publicaties

Literatuurlijst van Carla S. Oldenburger-Ebbers

Publicaties van Carla S. Oldenburger-Ebbers in omgekeerd chronologische volgorde:

 • Carla en Juliet Oldenburger. ‘Theorie en praktijk bij de firma J. D. en L. P. Zocher’. Cascade Bulletin Jg. 2015 (25), nummer 2 (boekvorm). Thema ‘Denken en Doen’. (te verschijnen eind 2015).
 • Oldenburgers Historische Tuinen (Carla en Juliet Oldenburger). Zochers ideeën over de inrichting van villatuinen en het plan voor Kenaupark 6 en 8. Amsterdam, 2015 (pdf). 13 p.
 • Carla Oldenburger. De Amsterdamse buitenplaatsen. Boekbespreking. Binnenstad 49 (nummer 269, maart/april 2015). p. 28.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers. De Noord-Nederlandse landschapskunst in de negentiende eeuw en de rol van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. p. 26-45 en Bijlage p. 192-194. In: Ernst Bruinsma en Yme Kuiper (redactie). De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp. Leeuwarden, 2014. 196 p.
 • [Anonymus=Carla Oldenburger]. Geschiedenis van tuinarchitectuur in Nederland. Wikipedia.
 • Terry van Druten (samenstelling en redactie). Pierre Joseph Redouté: Botanisch tekenaar voor het Franse hof. Haarlem / Rotterdam, 2013. Met twee korte historische schetsen over de door Redouté geschilderde planten Camellia japonica en Magnolia macrophylla van de hand van Carla Oldenburger. P. 100-103; 114-117.
 • Carla en Juliet Oldenburger. Hollandse tuinkunst in Rusland. Cascade: bulletin voor tuinhistorie. JG. 2012 (21) nr. 2, p. 7-42.
 • Max Cramer. Onderzoek naar het ontstaan van het parkbos Nimmerdor. Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort (Themanummer Eemlandse buitenplaatsen). Jg. 14, nr. 3 (september 2012). p. 24-25. Het artikel is een samenvatting van het cultuurhistorisch onderzoek Nimmerdor, opgesteld door Bureau Oldenburgers Historische Tuinen en getiteld Nimmerdor te Amersfoort, buitenplaats en landgoedbos). Zie ook www.amersfoort.nl.
 • Carla Oldenburger-Ebbers. De tuin van Remmerstein en zijn bewoners. Themanummer Honderd jaar Remmerstein. Oud-Rhenen Jg. 31 (sept. 2012), nr.3, p. 18-26.
 • Carla Oldenburger (tekstblokken en exponaten). Groen van Toen: van buitenplaats tot schooltuin. 27 p. Wageningen, 2012. Tentoonstelling samengesteld door Carla Oldenburger (gastconservator) en Johanna Karssen (medewerker Bibliotheek UR).
 • Carla Oldenburger. Middeleeuwse kloostertuinen in de Lage Landen. In: Martin Hillinga en Hans Kroeze (redactie). De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Deel II Dagelijks leven. p. 81-101. Zwolle / Klooster ter Apel, 2011.
 • Oldenburgers Historische Tuinen, Bureau. Nimmerdor te Amersfoort: buitenplaats en landgoedbos. Cultuurhistorisch overzicht & Aanbevelingen voor bosbeheer. Amsterdam/Rhenen, 2011. 69 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers. Restaureren van parken en tuinen in Nederland: een proces van achteruit en vooruit? De[sic] Nederlandse erfgoed in het culturele landschap van Rusland. Rapport wetenschappelijk-praktische conferentie. Moskou, 2011. p. 19-23.
 • Carla en Juliet Oldenburger. Park Randenbroek: Van Jacob van Campen tot 2010. Amersfoort Pocket 2. Jg. 13 (september 2010, in het kader van de Open Monumentendag 2010, met als thema De smaak van de 19de eeuw). p. 30-55.
 • Carla Oldenburger-Ebbers. Hortus Regius Honselaerdicensis: een Nederlandse vorstelijke plantenverzameling uit de zeventiende eeuw. Teylers magazijn Jg. 28, nummer 4, winter 2009/2010 (nr. 105), p. 8-12.
 • Carla Oldenburger. Cultuurhistorische waarden van stedelijk groen in de praktijk. Groen Goed: handreiking kwaliteit openbaar groen. p. 222-235. Den Haag, 2010.
 • W. Meulenkamp en C. Oldenburger, De evolutie van het Pompejaanse stibadium tot negentiende-eeuws tuinornament. Cascade: bulletin voor tuinhistorie 17 (2008) nr. 1, p. 25-32.
 • C. Oldenburger en J. Oldenburger, Kloostertuinen. Monumenten 29 (2008) nr.4, p. 19-21.
 • C.S. Oldenburger en J.E. Oldenburger, Het nieuwe aanzien van de Amsterdamse Hortus. Groen: vakblad voor groen en landschap Jg. 64 (2008) nr. 4, p. 30-33.
 • Wim Meulenkamp und Carla Oldenburger-Ebbers. Klein- Glienicke im Kleinen: Niederländische Stibadien nach Preussischem Vorbild. Preussische Gärten in Europa: 300 Jahre Gartengeschichte. Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Zusammenarbiet mit ICOMOS-IFLA. Leipzig, 2007. p. 98-103.
 • Carla en Juliet Oldenburger, Kloostertuinen het behouden waard. Cascade: bulletin voor tuinhistorie 15 (2006) nr. 2, p. 54-64.
 • Carla Oldenburger, Notitie naar aanleiding van het nieuwe boek over het Boombergpark te Hilversum, Cascade: bulletin voor tuinhistorie 14 (2005) nr. 2, p. 31-35.
 • Carla Oldenburger, Notitie naar aanleiding van het boek: Joost S.H. Gieskes 'De Japanse tuin in Clingendael: kroniek van een mysterieuze tuin' (Den Haag 2005). Cascade: bulletin voor tuinhistorie 14 (2005) nr.1, p. 42-46.
 • Carla Oldenburger, Beeldententoonstellingen op historische buitenplaatsen. Cascade: bulletin voor tuinhistorie 13 (2004) nr.1, p. 7-17.
 • Carla en Juliet Oldenburger. Grote behoefte aan databank voor historische planten. Groen JG.62 (oktober 2006), nr. 10. p. 12 t/m 17.
 • Carla S. Oldenburger. Philippus Oldenburger bezoekt de Leidse Hortus in 1675. Vriendennieuws (Vrienden van de Leidse Hortus), Jubileumnummer 2004, p. 21-26.
 • Carla en Juliet Oldenburger. Historisch Groen leren waarderen: Kasteel Amerongen als voorbeeld. Monumenten. JG. 25, nr.5, mei 2004.p.6-8.
 • Bloemen / Flowers: Teylers Museum Agenda / Diary 2004. Haarlem, 2003. Uitgave Teylers Museum, i.s.m. St. Vrienden van Teylers Museum. Selectie van platen en begeleidende teksten Carla Oldenburger.
 • Tromp, Heimerick en Carla Oldenburger. Over 'Engels Hout' en 'Boordbedden': het spanningsveld tussen uitheemse en inheemse beplanting. Bulletin KNOB 2003, 2, p. 60-65.
 • Constance D. H. Moes (onder redactie van Anne Mieke Backer, Erik de Jong en Carla Oldenburger-Ebbers): L. A. Springer: tuinarchitect, dendroloog. 325 p. Rotterdam, 2002.
 • Oldenburger, Carla en Juliet. De Tuin Monumentaal: Parterre. De Tuin Exclusief, no. 9 (najaar 2002), p. 65-70.
 • Oldenburger, Carla en Juliet. De Tuin Monumentaal: Berceau. De Tuin Exclusief, no. 8 (zomer 2002), p. 103-106.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: NVTL-trofee / Dankwoord [en aanbevelingen]. Vademecum 2001 van NVTL / Nederlandse Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur, p.41-45. Amsterdam, 2001.
 • Carla S. Oldenburger - Ebbers en Andrey L. Reiman: Nogmaals Petersburg langs de Vecht: een vergelijking tussen twee plattegronden voor deze buitenplaats uit de Collectie Beudeker en uit de Collectie van Peter de Grote. Bulletin KNOB 2001, 3. p. 100-112.
 • Carla. S. Oldenburger-Ebbers: Catalogues of dutch botanical gardens in the Enlightenment. in: Science and Visual Image in the Enlightenment / William R. Shea (ed.); p. 213-226. Science History Publications / USA, 2000. Series: European Studies in Science History and the Arts IV.
 • Jos Stöver (eindredactie); Carla S. Oldenburger-Ebbers (mede-redactielid): Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland. Zutphen, 2000.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer; Eric Blok: Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Rotterdam: De Hef publishers. 2000. 462p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers en Piet A. Bakker: Ha-ha, een Aha!!! Korte notitie over het verschijnsel aha. Cascade-bulletin Jg. 7, tweede helft 1998 (verschenen december 1999), p. 45-50
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Buitenzorg en omliggende tuinen. Bulletin KNOB Jg. 98 (1999), n0.4, p. 165- 170.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Buitenzorg bij Batavia en omliggende tuinen. Cascade-bulletin 8 (1999) no.1, p. 6-19.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Reacties ronde-tafelgesprek. Tuinjournaal Jg. 16, no.3 (augustus 1999). p. 10- 11.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Het Frederikspark te Haarlem: een waardevol terrein! Tuinjournaal 16 (1999) no. 4, p. 30-35.
 • Carla Oldenburger; Illy van Lynden: Restauratieprojecten van de Nts: Terugblik 1998 en toekomstplannen. Tuinjournaal Jg 16, no.3 (augustus 1999), p.20-25.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: De Cascade-methode als waardestelling voor historisch groen. Case-study: Het "ideale" Beeckestijn. In: Buitenplaatsen / Jaarboek Monumentenzorg 1998. Zwolle; Zeist, 1998. p. 60-72.
 • Anne Mieke Backer; Eric Blok; Carla S. Oldenburger-Ebbers: De natuur bezworen: een inleiding in de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur vanaf deMiddeleeuwen tot het jaar 2005. Rotterdam: De Hef publishers, 1998. 109 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer; Eric Blok: Gids voor de Rotterdam: De Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel West: Noord- en Zuid-Holland. Hef publishers. 1998. 544 p
 • Lee Hendrix and Thea Vignau-Wilberg; [identifications of plants by C.S.Ol- denburger-Ebbers and D.O.Wijnands]. Los Angeles: The Paul Getty Museum, 1997. 64 p.
 • Carla S. Oldenburger: Het Vondelpark van de Zochers. Bewerking van voordracht 22 –5- 1997. Tuinjournaal Jg. 14, no.4 (nov.1997), p. 14-19.
 • Carla Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer, Eric Blok: Aandacht voor tuincultuur past in de geest van deze tijd: tien fraaie tuinen in de provincie Utrecht. Enkele gedeelten tekst overgenomen uit no. 102. Mijn landschap (tijdschrift van het Utrechts Landschap), zomer 1996.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer; Eric Blok: Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Oost en Midden: Gelderland en Utrecht. Rotterdam: De Hef publishers, 1996. 340 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Overwegingen bij het herstel van de tuinen van Neercanne. Cascade 5 (1996), no. 1, p. 43-49.
 • Dr. L. H. Albers, met medewerking van Ing. B. Hoes, Ir. I. Jansen, drs. N. C. M. Maes, drs. C. S. Oldenburger-Ebbers, Ir drs C. Spelt: De restauratie van het park Beeckestijn: het bloembosket. Utrecht: Albers Adviezen, 1996. 20 p. + 1 kaart.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Parken [Top-10]. Volkskrant, Zaterdagbijvoegsel Vervolg, rubriek Rangen en Standen, 27 april 1996.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Geschiedenis van Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur: onderwijs, onderzoek en organisaties in Nederland anno 1995 / 1996. Groen 52 (1996) no.1, p. 22-30. Themanummer Nederlandse tuinhistorie i.s.m. Tuinhistorisch Genootschap Cascade.
 • Wim Meulenkamp; Evert Boeve (gebaseerd op de historische uitgave Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland van Bart O. van den Berg; Evert Boeve; Dedalo Carasso & Carla Oldenburger): Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek: overvloed en welbehagen.. Weesp: Heureka / Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, 1995. 167 p.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Onderzoek Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940: inventarisatie van particuliere tuinen na 15 jaar. Tuinjournaal 12 (1995), no. 2, p. 68-72.
 • C. Oldenburger-Ebbers: Documentatiecentrum Tuin- en Landschapsarchitectuur in Nederland (TUIN): informatieve mededeling. Cascade 4 (1995), no. 1 / 2, p. 57-63.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Planten en hun naamgeving in tuinen na 1850. Tuinjournaal 12 (1995), no. 2, p. 31-36.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer; Eric Blok: Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland. Rotterdam: De Hef publishers, 1995. 241 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Onno Wijnands en Speciale Collecties. Bulletin Botanische tuinen te Wageningen 1994, no. 31 / 32, p. 4-8.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Nieuwe gegevens over tuinbeelden op buitenplaats De Tempel (Overschie), mogelijk gedeeltelijk afkomstig van buitenplaats Zijdebalen (Utrecht). Cascade 3 (1994), no. 1 / 2, p.31-36.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: In Memoriam Onno Wijnands. Cascade 3 (1994), no. 1 / 2, p. 3.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Nederlandse tuinsculpturen. Groen 50 (1994), no. 7 / 8, p. 33-36.
 • Drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers: Gijsbert van Laar, nieuwe biografische gegevens. Tuinjournaal 11 (1994), no. 4, p. 31-33; Cascade 3 (1994), no. 1 / 2, p. 24-26.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar. Groen 50 (1994), no. 4, p. 35-39.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Collectie P. Broekhoven 1845 / 1846: tuinsieraden en tuinplattegronden. Nieuwsbrief De Donderberggroep 1994, no. 5, p. 7-8.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers (teksten); Joy Burrough-Boenish (vert.); Berrie Geerlings (fotogr.): Icones selectae Vadenses: geselecteerde afbeeldingen uit het bezit van de Landbouwuniversiteit Wageningen = selected reproductions from the collection of Wageningen Agricultural University. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1994. 32 p. en 10 platen in map
 • C. S. Oldenburger-Ebbers, J. Heniger. Ornamental plants in 16th and 17th century gardens. Journal scientifique. Jardins et sites historiques. Icomos. Ifla. Unesco/Icomos /F. C. Banesto, 1993.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Klassizistische Gartenanlagen der Niederlande im 17. Jahrhundert. Die Gartenkunst des Abendlandes: von der Renaissance bis zur Gegenwart / M. Mosser; G. Teyssot (eds.). Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1993. p. 159- 161.
 • L. Missel; C. S. Oldenburger-Ebbers: Catalogus Speciale Collecties. Deel I: Tuinbouw tot en met 1850. deel 1: Tuin- bouw algemeen en sierteelt. Wageningen: Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen, 1993. 84 p. en register.
 • [C. S. Oldenburger-Ebbers] Anonymus: Sierteelt door de eeuwen heen. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Jan-Kopshuis, 9 maart tot en met 8 april 1993. Wageningen: Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen, 1993. 12 p.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: [Over bomen in de historische tuinarchitectuur...]. Bomennieuws 1993 (Rubriek Stamgasten) 1, p. 11.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Doolhof: dwalen als vermaak. Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes: historische landschapselementen in Nederland / S. Barends; H. Renes; T. Stol (red.) [e. a]. Utrecht: Matrijs, [1993]. p. 112-113.
 • C. Oldenburger-Ebbers: Planting design: learning from the restoration at Het Loo. The planting of gardens 1660-1705: collection of papers prepared for a research seminar at Chelsea Physic Garden. [London: English Heritage], 1993. p. 5-19.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Architectuur en beplanting van middeleeuwse tuinen. Tuinen in de Middeleeuwen, onder redactie van R. E. V. Stuip en C. Vellekoop. Hilversum, 1992. p. 91-102.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Tulpenboek van de bloemist P. Cos (1637) in de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit. Tuinjournaal 9 (1992) nr. 3, p. 36-38.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: The Netherlands [history of gardening and garden architecture]. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. London: Macmillan, 1992. Vol 3, p. 315-318.
 • H. R. Barkhof; C. S. Oldenburger-Ebbers; D. Pols: Enkele kanttekeningen bij het beheer van de tuinen van Rijksmuseum Paleis Het Loo. Groen 48 (1992), no. 12. p. 36-38.
 • D. O. Wijnands; C. S. Oldenburger-Ebbers: [Identificatie van planten op 152 platen] Mira calligraphiae monumenta: a six- teenth-century calligraphic manuscript inscribed by Georg Bocskay and illuminated by Joris Hoefnagel / L. Hendrix; T. Vignau-Wilberg. Malibu: J. Paul Getty Museum, 1992. 412 p. 152 pl.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Zochers' tuinarchitectuur- en architectuurprojecten: J. D. Zocher sr. (1763- 1817), J. D. Zocher jr. (1791-1870), C. G. Zocher (1796-1863) en L. P. Zocher (1820-1915). Casacde 1 (1991), no. 2, p. 35-47.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Architectuur en beplanting van middeleeuwse tuinen. Tuinjournaal 8 (1991), no. 3, p. 10-17.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Garden design in The Netherlands in the Seventeenth Century. The history of garden design: the western tradition from the Renaissance to the present day / M. Mosser; G. Teyssot (eds.). London: Thames and Hudson, 1991. p. 163-165.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De geschiedenis van tuinen, parken en buitenplaatsen in Drenthe. Ons Waardeel (1991), no. 6, p. 197-215.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 3: Enige proeven van ontwerpanalyses van projecten van J. D. Zocher sr. en jr., C. G. Zocher en L. P. Zocher, gezien in het licht van de ontwikkeling van de negentiende eeuwse landschapsstijl in Nederland. Groen 47 (1991), no. 10, p. 23-29.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De tuinarchitectuur van Johann Georg Michael (1738-1800). Bulletin KNOB 90 (1991), no.3, p. 73-79.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer; Jhon P. M. van Veelen: Nederland tuinenland: bezoekersgids voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland. Rotterdam: De Hef, 1991.- 196 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 2: Inventarisatie van de werken van C. G. Zocher (1796-1863) en L. P. Zocher (1820-1915). Groen 47 (1991), no. 4, p. 22-27.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Il giardino classicistico Seicento Olandese. L'architectura dei giardini d'Occidente dal Rinascimento al Novecento / M. Mosser; G. Teyssot (eds.). [Milano]: Electa, 1990. p. 159-161.
 • A. J. Busch; C. S. Oldenburger-Ebbers: Lusthoven in Gorinchem. Historische Reeks "Oud-Gorcum", deel 3. 1990. 42 p.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Notes on plants used in Dutch gardens in the second half of the seventeenth century. The Dutch garden in the Seventeenth Century / John Dixon Hunt (ed.). Washington D. C. : Dumbarton Oaks Library and Collection, 1990. p. 159-173.
 • Ulbe M. Mehrtens en Carla S. Oldenburger-Ebbers: Gelders Arcadia: tuingeschiedenis van Gelderse kastelen en buitenplaatsen. Meer om Cieraet als Gebruijck: tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen / kunstbezit uit Gelderse kasten. Arnhem: Stichtingen Vrienden van Geldersche Kasteelen & Het Geldersch Landschap, 1990. p. 31-102.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Enkele voorbeelden van Nederlandse tuinarchitectuur: tuinen op hun mooist. Vitrine, museummagazine 3 (1990), no.5, p. 26-28.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 1: inventarisatie van de werken van J. D. Zocher sr. (1763-1817) en J. D. Zocher jr. (1791-1870). Groen 46 (1990), no. 7, p. 9-13.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De toepassing van hagen in de Nederlandse tuinhistorie. Groen 46 (1990), no. 5, p. 9-13.
 • Drs C. S. Oldenburger-Ebbers: Advice report gardens Schlosz Neugebaüde. [Wageningen: Bibliotheek LUW], 1989. 11 p. en appendix en 28 ill.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers; Anne Mieke Backer (eindred.); m.m.v. Jhon P. M. van Veelen. De tuinengids van Nederland: bezoekersgids en vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur. Rotterdam: De Hef, 1989. - 303 p.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Herstel van historische tuinen: theorie en praktijk. Groen 45 (1989), no. 12, p. 26-34.
 • Drs C. S. Oldenburger-Ebbers: De werkzaamheden van de tuinarchitect L. A. Springer (1855-1940) in Gelderland. Gelders Oudheidkundig Contactbericht, 4 (1988), no. 119, p. 8-13.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Karel Georg Zocher (1796-1863) en de late landschapsstijl in Wageningen. Historische Reeks van de Historische Vereniging "Oud Wageningen" / Themanummer Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen (1988), no. 4, p. 24-38.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Doolhoven in Nederland. Groen 44 (1988), no. 7 / 8, p. 9-15.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: [Contribution to chapters VII, X, XII] The gardens of William and Mary / David Jacques and Arend Jan van der Horst a.o.. London: Chistopher Helm, 1988.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: [Bijdrage aan hoofdstuk VII, X, XII] De tuinen van Willem en Mary / David Jacques en Arend Jan van der Horst e.a.. Amsterdam: Nederlandse Tuinenstichting en Zutphen: Terra, 1988.
 • Jan van der Groen (originele tekst); Carla S. Oldenburger-Ebbers (voorwoord en inleiding); D. Onno Wijnands (plantenlijst): Den Nederlandtsen Hovenier. Utrecht:Matrijs, 1988. p. 6-15.
 • Carla S. Oldenburger: Toegepaste sierplanten in de tijd van William en Mary: kweekkunst in de Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Tuinjournaal 5 (1988), no.1, p. 12-17.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland door de eeuwen heen II: een afwisseling van open en besloten ruimten. Groen 43 (1987), no. 11, p. 11-17.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland door de eeuwen heen (I): een afwisseling van open en besloten ruimten. Groen 43 (1987), no. 7 / 8, p. 11-17.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: De tuin- en landschapsarchitect Carl Eduard Adolf Petzold (1815-1891) en zijn werken in Nederland. Groen 42 (1986), no. 7 / 8, p. 27-34.
 • C. M. Sicca; C. S. Oldenburger-Ebbers; L. Missel: Annual bibliography of garden history [betreffende publicaties uit 1984]. Journal of garden history: an international quaterly 6 (1986), no.1, p. 62-84.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: De relatie tussen tuinarchitectuur en beplanting: enkele 18de eeuwse voorbeelden: De Menkemaborg, Huis te Amerongen, De Hartekamp en De Ulenpas. Groen 41 (1985), no. 11, p. 14-20.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst 6 (slot): De tuin- en landschapsarchitecten Dirk Wattez (1833-1906) en Petrus Hermannus Wattez (1871-1953). Groen 41 (1985), no.6, p. 19-25.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst 5: De tuinarchitect Hendrik Copijn (1842-1923) en Lodewijk Wilhelmus Copijn (1878-1945). Groen 41 (1985), no.5, p. 5-14.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst (4): De tuin- en landschapsarchitect K. C. van Nes (1876- 1952) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Groen 41 (1985), no. 4, p.20-26.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst 3: Tuinarchitect Gerard Bleeker (1882-1956) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Groen 41 (1985), no.3, p. 14-18.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst 2: Landschapsarchitect Samuel Voorhoeve (1880-1948) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Groen 41 (1985), no.2, p. 7-11.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Jongere Tuinkunst; Jongere tuinkunst (I): Tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg (7-2-1876+5-12-1942) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Groen 41 (1985),no.1, p.12-16.
 • [C. Oldenburger] Anonymus: Special Collections in the Central library; Who was Jan Kops? Jan-Kopskrant, Engelse uitgave, februari 1985.
 • C. M. Sicca; C. Oldenburger-Ebbers; L. Missel: Annual bibliography of garden history [betreffende publicaties uit 1983]. Journal of garden history: an international quaterly 4 (1984), no.4. p. 399-427.
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Tuinplanten in vroeger dagen. Groei en Bloei, Maandblad van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 1984, no.7, p.28-32.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Historisch onderzoek ten behoeve van het opstellen van het beplantingsplan Museumtuin Paleis Het Loo. Groen 40 (1984), no. 6, p. 245-255.
 • C. M. Sicca; C. Oldenburger-Ebbers; L. Missel: Annual bibliography of garden history [betreffende publicaties uit 1981 en 1982]. Journal of garden history: an international quaterly 3 (1983), no.4. p. 347- 381.
 • J. Kuijlen; C. S. Oldenburger-Ebbers; D. O. Wijnands: Paradisus Batavus: bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839). Wageningen: Pudoc, 1983. 232 p.
 • Drs. C. S. Oldenburger-Ebbers: Wie was Jan Kops? Vakblad voor biologen 62 (1982), no.22, p. 465-466.
 • Carla S. Oldenburger: De tuinarchitect Hugo Anne Cornelis Poortman (1858-1953): eerste voorzitter van de B. N. T. van 1922-1928. Groen 38 (1982), no.11, p. 533-539.
 • Carla S. Oldenburger: De L. A. Springercollectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhoge- school. De Klaroen, [tijdschrift voor studenten Tuin- en Landschapsarchitectuur, LH Wageningen], 1 (okt. 1982), p. 21-22.
 • Dr. Carla S. Oldenburger-Ebbers: Historische quellen als Grundlage für die Neu-Anlage von Pflanzungen. Referate des Fachsminars Pflanzenverwendung in historischen Anlagen, 7 und 8 oktober 1982. Ludwigsburg: Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e.V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 1982. p. 27-59.
 • C. Oldenburger: Is de laatste tuinkoepel in Wageningen het behouden waard? Oud- Wageningen Jg.10 (1982), no.10, p. 38-39.
 • Drs. Carla S. Oldenburger: Wie was Jan Kops? Speciale Collecties in de Centrale Bibliotheek. Jan-Kopshuis(krant), april 1982, p. 2.
 • Carla S. Oldenburger: De L. A. Springer-collectieindeCentrale in de Bibliotheek der Landbouwhogeschool. Caert-Thresoor, Tijdschrift voor de Historische Karto- grafie 1 (1982), no.1, p.2-4.
 • H. R. Barkhof and C. S. Oldenburger-Ebbers: Plants for the restoration of the Baroque garden of the Palace of the Loo at Apeldoorn. Journal of Garden History 1 (1981), no.4, p.293-304.
 • Drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers: De John Bergmans-Collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouw- hogeschool. Groen 37 (1981), no.10, p. 453-458.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Een BNT-foto in de Springer-Collectie: aanvulling op het bericht in Groen 9, 1981... Groen 37 (1981), no. 12, p. 560.
 • Drs. Carla S. Oldenburger: Een BNT-foto in de Springer-collectie. Groen 37 (1981), no.9, p. 420-424.
 • [Carla S. Oldenburger-Ebbers] Anonymus: Van Doolhof tot lustoord: de tuinarchitect L. A. Springer en zijn collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Catalogus van de tentoonstelling in het Klein Auditorium, Aula LH, 29 september tot en met 10 oktober 1980. Wageningen: Centrale Bibliotheek LH, 1980. 24 p.
 • Carla S. Oldenburger: De collectie van L. A. Springer (1855-1940) is weer terug in de Centrale Biblio- theek van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Groen 36 (1980), no.8, p. 317-322.
 • Bart O. van den Berg (architect); Evert Boeve (fotograaf); Dedalo Carasso (eindred.); Carla S. Oldenburger (inleiding): Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland. Uitgave: Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, 1980. p. 9-36.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: "Tuinplanten in Nederland, gebruikt aan het eind van de 17de eeuw". Adviesrapport t.b.v. de beplanting van de baroktuin van Paleis Het Loo. Rapport t. b. v. advies van Tuincommissie Het Loo. Apeldoorn, 1979. machineschrift. II + 12 p.
 • Dick Schaap en Teun van den Berg, met adviezen van Carla Oldenburg (sic) van het Biohistorisch Instituut te Utrecht: Parken, tuinen en landschappen van Nederland. Baarn: Moussault, 1979. 275 p. [in twee verschillende covers; een met formele tuin op cover, een andere met parkbos op cover].
 • Carla S. Oldenburger: De buitenplaats "Meerenberg" en haar tuinen. Groenendaal Heemstede. Uitgave Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, 1978, p. 43-44.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: Pflanzungen in Gärten des 16. - 18. Jahrhunderts, lezing gehouden op het congres van de Duitse vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur te Ludwigsburg op 26 en 27 september 1978. Groen 34 (1978), no. 12, p. 457-460.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Inleiding tot de Lijst van Nederlandse literatuur over tuin(sier)planten tussen 1600 en 1900. Groen 34 (1978), no. 11, p. 437-440.
 • Dr. Carla S. Oldenburger-Ebbers: Pflanzungen in Gaerten des 16. - 18. Jahrhunderts. Referate der Fachtagung Sanierung und Rekonstruktion historischer Gärten, Schlosz Ludwigsburg 26 und 27 september 1978, p. 34-42.
 • Carla Oldenburger: 'Beschrijvinge en curieuse afbeeldinge': Plant-illustraties in Nederland van de 16e tot de 19e eeuw. Kunstschrift (tijdschrift van Openbaar Kunstbezit) 22 (sept. 1978), no. 3, p.134-142.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers en J. Stehouwer: Bibliografie van achttiende-eeuwse Nederlandse boeken op het gebied van tuinarchitectuur en beplanting. Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw, 1978, no. 40, p. 1-16.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers: Reconstructie van de tuin van de Bruntenhof. Utrechts Monumentenfonds: Nieuwsbrief no. 15 (mei 1978), p. 2-6.
 • Carla S. Oldenburger: Ontwikkeling van buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland sinds circa 1700. Wonen-TA / BK 1977, no. 9 / 10, p. 53-68 en Catalogus van de tentoonstelling "Stadspark en buitenplaats", Frans Hals Museum (Vleeshal) Haarlem, 28 mei tot en met 4 spetember 1977.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers en D. Spanjaart: Reconstructie van "historische beplantingen". Voordracht gehouden op de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitec- tuur, Paleis Het Loo, 1 oktober 1976. Groen 33 (1977), no.5, p. 153-159. (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae no. 69.)
 • Carla Oldenburger-Ebbers: Brigitte Kleijn-Altenburger, geëtst glas. Begeleidende tekst voor tentoonstelling in Singer Museum, Laren NH., 12 juni tot en met 27 juni 1976. [Laren, Singer Museum, 1976]. 3 p.
 • Carla S. Oldenburger: Sierplanten in de 16de- en 17de-eeuwse tuinen: een bijdrage tot het restaureren van "historische beplantingen". Groen 31 (1975), no.10, p. 307-313.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers and J. Heniger: Ornamental plants in the 16th and 17th century gardens. a) U. B. I. Wendingen, no. 2 (augustus 1975); (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae no. 59); b) Proceedings of the third International Symposium on protection and restoration of Historic Gardens. Zeist: International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), 1979, p. 33-75.
 • Carla Oldenburger en Pieter Smit: Wetenschap en kunst in de levenswetenschappen: enkele aspecten van hun onderlinge samenhang. Oriëntatie materiaal over wetenschap en kunst (geschreven en bijeengebracht i. o. v. Stichting Experimenten in Kunst en Technologie, E. K. T.), onder redactie van C. Blok, P. H. van de Poel en C. Tempelaars. p. 147-255. (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae no. 57 (zomer 1975).
 • [C. S. Oldenburger-Ebbers en J. G. Berkhout] Anonymus: Rondom de boom. Begeleidende tekst voor gelijknamige tentoonstelling in Singer Museum, Laren NH., 20 juni tot en met 18 augustus 1974. [Laren: Singer Museum, 1974]. 6 p.
 • C. S. Oldenburger-Ebbers: The "scientific" study of nature reflected in the composition of the vegetation in late-medieval paintings. JANUS: Revue internationale de l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la technique, Vol. 60 (1973), p. 59-73. (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae no. 47).