Adviezen
Waardestellingen
Ontwerpen
Kloostertuinen
Redactiewerk
Zochers
Publicaties
Contact
Wij zijn een advies- en ontwerpbureau op het gebied van historische tuinen en parken als monumenten van ons groene culturele erfgoed. Onze kennis op dit gebied is enerzijds gebaseerd op een botanische en cultuurhistorische achtergrond, en heeft anderzijds een kunsthistorische en artistieke benadering.
Huis Sparrendaal, Driebergen. Toekomstvisie voor het voorplein van Sparrendaal, ontworpen en getekend door Juliet Oldenburger, in opdracht van de Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam

Werkvelden

 • Adviezen (herstelplannen, visies, beheerplannen, beplantingsplannen) ten aanzien van historische tuinen, parken en buitenplaatsen, waaronder ook herbestemmingsprojecten en Wederopbouwprojecten;
 • Waardestellingen van historische tuinen, parken en buitenplaatsen, gebaseerd op cultuurhistorisch onderzoek;
 • Behoud door ontwikkeling: historische concepten vertalen in hedendaagse ontwerpen;
 • Kloostertuinen: inventarisatie, waardering, herbestemming en herstel;
 • Redactiewerk, teksten, korte studies, presentaties, op het gebied van groen cultureel erfgoed;
 • Zocher on line: groenprojecten van de Zochers in historisch perspectief.
Onze doelgroepen zijn hogere en lagere overheden, natuur- en cultuurbeherende instanties, institutionele instellingen en particulieren. Enkele voorbeelden vindt u op deze site uitgewerkt.

Juliet en Carla Oldenburger lichten hun ontwerp
'Kasteeltuin Staverden' toe
© Avro / Mrs. Moon Productions
[Speel het filmpje af in uw externe speler]
[Download hoge resolutie divx-filmpje]

Projecten in uitvoering

 • Ontwerp tuin Paleis Frederik van de Paltz te Rhenen, 2012.
 • Advies t.a.v. herstel Backershagen (appartementencomplex) te Wassenaar, 2012.
 • Ontwerp tuin Tollenshuis (Museum Rijswijk), 2012.
 • Begeleiding monografie over tuinarchitect L. P. Roodbaard, 2012.
 • Cultuurhistorisch onderzoek Buitenplaats Duin en Daal te Bloemendaal, 2012.
 • Cultuurhistorisch onderzoek en artikel over Buitenplaats Remmerstein te Rhenen, 2012.
 • Voortzetting inventarisatie archief dom H. van der Laan.
 • Project Zocher on line.

[Overzicht van onze opdrachten sinds 2000]


twitterbutton.nl